Generator Tekstów Krytycznych aRTGEN

„Uniwersalny Generator Tekstów Krytycznych” powstał w 2005 roku jako “medium” do generowania tekstów o sztuce, przemówień wernisażowych oraz wstępów do katalogów. Baza generatora powstawała w procesie mozolnego ´przepisywania się´ przez teksty czasopism i magazynów o profilu kulturalnym i artystycznym.

10295516_278756368970585_4288450463268188821_o artgen artgen-sklad-solny-krakow

Użycie aRTGEN-u pozwala konstruować dzieło (nowy tekst) na bazie dekonstrukcji tekstów gotowych, zachowując przy tym poprawny szyk zdania i zaskakując lingwistyczną złożonością treści.

Ta “wywrotowa”, ‘subwersywna’ strategia zapożyczenia i używania cudzych dzieł bierze swój początek z tradycji fotograficznego kolażu, następnie filmu (found footage) i szerzej rozumianego “montażowego” charakteru XX wiecznej kultury wizualnej. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie łączy się ona z krytyczną postawą artystów wobec dominujących, ogólnie przyjętych, norm i kanonów. W przypadku aRTGEN-u Dominika Popławskiego wykorzystanie tej strategii łączy się z krytyką wymierzoną w pseudo-hermeneutyczny czy pseudo-naukowy sposób pisania o sztuce.”

Interaktywny generator – wciśnij przycisk generuj, następnie odtwarzaj.

Wygeneruj tekst krytyczny tutaj!
Wygeneruj tekst krytyczny – wersja EN (lewy przycisk myszy – generuj)